Rodinné darcovstvo krvi

www.docolo.skČo je rodinné darcovstvo krvi?

Je to darovanie krvi najbližšími príbuznými. V širšom meradle sa sem počíta i darovanie priateľov, známych a spolupracovníkov pacienta. Cieľom tohto snaženia je v okolí pacienta, ktorý sám potrebuje krv alebo prípravky z nej, osloviť ľudí a aktivizovať ich k darovaniu krvi.

V prípade tohto typu darovania ide o tzv. priamu motiváciu k odberu krvi. Darujúci vidí dobrý vplyv krvi na zdravie príbuzného alebo známeho. Takýto človek sa potom stáva darcom krvi na celý ďalší život. Pritom nie je dôležité, že získaný darca krvi nemá tú istú krvnú skupinu ako pacient. Pacient môže dostať krv od iného rovnoskupinového darcu a príbuzný “vráti” krv do krvnej banky a tá ju použije pre iného chorého. Môže ísť buď o darovanie nezávislé od krvnej skupiny pacienta alebo o darovanie v zhode s krvnou skupinou pacienta. V každom prípade je to vysoko humánny čin, prejav úcty k inému človeku a to si zaslúži obdiv i nasledovanie.

Ako získať rodinných darcov?

Ošetrujúci lekár pacienta, po otvorenom rozhovore s príbuznými pacienta, ich pravdivo informuje o potrebe krvi a navrhne im darovanie krvi ako konkrétnu pomoc svojmu príbuznému. Rozhodnúť sa o tzv. rodinnom darcovstve môžu i sami príbuzní pacienta a prihlásia sa na Transfuziologickom oddelení príslušnej nemocnice.

Kto môže byť rodinným darcom krvi?

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý nie je chorý a chronicky neužíva lieky, nie je nositeľom vírusu HIV, nemal infekčnú žltačku typu B,C či iné závažné infekčné ochorenie. V sporných prípadoch pomôže rozhodnutie ošetrujúceho lekára alebo lekára špecialistu v odbore hematológie a transfuziológie.

Kde sa najľahšie získa rodinný darca krvi?

  • v ambulantných a lôžkových zariadeniach nemocníc, na oddeleniach, kde je vysoká spotreba krvi
  • na chirurgických pracoviskách (kardiochirurgia, cievna, ortopedická, urologická, traumatologická, gynekologická chirurgia, a.i.)
  • na onkologických a hematologických oddeleniach (pacienti s vysokou spotrebou krvných prípravkov)
  • na popáleninových centrách

Pre mnohých našich pacientov, spoluobčanov, by život bez krvi (a prípravkov z nej) nebol možný. Darovať krv môžu len ľudia. Myslime aj my všetci na tých, ktorí to práve potrebujú, lebo nikdy nevieme, či dnes - zajtra neochorie alebo sa nezraní niekto z našich príbuzných.

(... z letáku Národnej transfúznej služby SR)